خدمات مرکز

 

 
نام واحد: برونکوسکوپی
نام لاتین: bronchoscope
تلفن بخش: 38012416
رئیس بخش:آقای دکتر محمد توحیدی فوق تخصص ریه
 
 
پزشکان فوق تخصص ریه دربخش:آقای دکتر محمد توحیدی – آقای دکتر داود عطاران – آقای دکتر امیر محمد هاشم اثنی عشری – آقای دکتر رضا بصیری – خانم دکتر شهرزاد محمدزاده لاری
پرستار مسئول: آقای زمانی (کارشناس پرستاری)
آقای حسن صدرایی- آقای اسماعیل زارع نیشابوری – خانم مریم جلالی – خانم رقیه زارعی –
خدماتی که در این واحد ارائه می شود:
1-      برونکوسکوپی
2-      بیوپسی پلور
3-      اسپیرومتری
4-      تست بادی پلتیسموگرافی (بادی باکس)
5-      DLCO
6-      ارگواسپیرومتری (تست ورزش قلبی ریوی)
7-      تست متاکولین
 

 

بیوپی پلور:
1-     ارجاع از طرف پزشک متخصص ریه
2-     پذیرش
3-     انجام نمونه برداری توسط پزشک
4-     ارسال آزمایشات به                                     آزمایشگاه
 
اسپیرومتری:
1-     درخواست توسط پزشک متخصص ریه
2-     مراجعه بیمار به بخش
3-     پذیرش بیمار
4-     انجام تست
5-     ریپورت توسط پزشک مربوطه
6-     تحویل جواب                             
تست بادی پلتیسموگرافی (بادی باکس) وDLCO
1-      درخواست توسط پزشک
2-      مراجعه بیمار به بخش جهت نوبت
3-      ثبت اطلاعات در سیستم
4-      انجام تست توسط تکنسین
ارگواسپیرومتری (تست ورزش قلبی ریوی)
1-      درخواست پزشک
2-      مراجعه جهت نوبت
3-      آماده بودن عکس ریه و نوار قلب قبل از تست
 
برنامه زمانی ارائه خدمات:
صبح ها (همه روزه به غیر از تعطیلات از ساعت 30/7 الی 30/12)
بعد از ظهرها  (همه روزه به غیر از تعطیلات از ساعت 30/13 الی 30/18)
برونکوسکوپی:
1-     ارجاع بیمار از طریق پزشک مربوطه
2-     ناشتا به مدت 8 ساعت
3-     آماده نمودن بیمار جهت انجام برونکوسکوپی
خارج کردن دندان مصنوعی – کنترل پالس اکسیمتری بیمار به منظور تحمل بیمار جهت انجام برونکوسکوپی
بیحسی مجاری فوقانی تنفسی جهت برونکوسکوپی و پرستار مسئول – انجام برونکو توسط پزشک
گرفتن نمونه در صورت صلاحدید- توصیه های لازم به بیماردر رابطه اقدامات بعد از برونکوسکپی
در صورت مشاهده خونریی شدید مراجعه به مرکز بهداشت-ارجاع نمونه به آزمایشگاه – ترخیص بیمار

اطلاعات مرکز