تجهيزات مركز (اسپيرومتري)


تجهیزات مرکز تحقیقات
 
 
   
اسپیرومتری
 
   
 

 

 
 
آزمایشگاه مربوطه: تست های عملکرد ریه
 
نام دستگاه فارسی لاتین
اسپیرومتری Spirometry
 خاصیت های قابل اندازه گیری
 
 
یکی از تست های پایه در ارزیابی عملکرد ریه محسوب می شود که به کمک آن می توان حجم های ریوی را اندازه گیری نمود و علاوه بر آن در صورت لزوم تغییرات حجم ریه به دنبال استفاده از داروهای برونکودیلاتور مورد بررسی قرار می گیرد.
 
 زمینه های کاربردی
بررسی عملکرد ریه در زمینه بیماریهای  ریوی، بیماریهای قلبی و در صورت لزوم سایر بیماریها
 
بررسی عملکرد ریه قبل از اعمال جراحی در صورت لزوم
 
بررسی عملکرد ریه در مشاغل پر خطرو ...
 
 
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
 
هزینه خدمات(ریال) نحوه ارائه خدمات شرح خدمات مکان ارائه
 
180000 همراه با برونکودیلاتور
91800 بدون برونکودیلاتور
 
آزاد و بیمه با درخواست پزشک معالج بیمارستان های قائم (عج) و امام رضا(ع) (مشهد)
 
 زمان سرویس دهی با این دستگاه
 
همه روزه از ساعت 12-8  و 18 - 14 همراه با دستور پزشک و تعیین قبلی 
 
 
تجهیزات جانبی این دستگاه ندارد
 
 
شماره تماس 8012416 - 0511
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اطلاعات مرکز