دکتر شهرزاد محمد زاده لاری

   دکتر شهرزاد محمدزاده لاری

   فوق تخصص ریه ، هیئت علمی گروه داخلی بیمارستان قائم (عج)

larish[a]mums.ac.ir       

  

            
    برای دریافت رزومه کامل کلیک نمایید    CV

تحصيلات دانشگاهي

پزشكي عمومي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، (مهر ماه 1371 لغايت شهريور ماه 1378)

تخصص داخلی ، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، (مهر ماه 1380 لغايت شهريور ماه 1384)

فوق تخصص بیماریهای ریه ، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، (آذر ماه 1385 لغايت آبان ماه 1387).

دوره تکمیلی برونکوسکوپی مداخله ای (Interventional Bronchoscopy ) از اردیبهشت ماه 1389 لغایت بهمن ماه 1389 ،بیمارستان فوش، پاریس ، فرانسه.

استادیارگروه داخلی از بهمن ماه 1387 و داشیار گروه داخلی از 1394 تا کنون

علایق پژوهشی

برونکوسکوپی مداخله ای (Interventional Bronchoscopy) ، کانسر ریه ، بیماری ریوی جانبازان شیمیایی.

اطلاعات مرکز